Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

 

Ikerváron nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Több átalakulást követően, az ÖTE Ikervár Football Club Közhasznú Sportegyesület a jelenlegi formájában 2011-ben alakult meg.

 

1. A működésünk infrastrukturális, anyagi feltételei

 

Elsősorban önkormányzati támogatásból, tagdíjakból, minimális szponzori bevételekből gazdálkodunk. TAO támogatásban 2015-ben részesültünk először, nagyon szeretnénk, ha közvetlen és középtávú célkitűzéseink megvalósítását a 2015/16-os idényben is a TAO támogatásból megfelelő összegű támogatás segíthetné.

Az önkormányzati támogatás része a füves labdarúgópálya és a hozzá tartozó öltöző térítésmentes használata. Edzésekre is ezt az egy füves pályát használhatjuk, ami az önkormányzat tulajdona. Téli időszakban a településen található tornacsarnokot használjuk.

 

2. Sportolók, szakmai háttér

 

Jelenleg az egyesületben 75 fő igazolt labdarúgó sportol.

Utánpótlás (1997.01.01-2010. 12.31. között születettek) U7, U9, U11, U13, U14 és U19 korosztályokban 50 játékos, a felnőtt korosztályban (csapatunkban) 25 játékos sportol.

Az egyesületünkben 3 edző dolgozik, egyikük a felnőtt, a másik kettő az utánpótlás korosztályokkal. Egy edző az U7, az U9 és U11, egy pedig az U13, U14 és U19 utánpótlás korosztályokkal. A felnőtt edző MLSZ „B”képesítéssel, a két UP edző „Grassroots C” képesítéssel  rendelkezik.

Tavaly sikerült eredményesen bekapcsolódni a TAO támogatási rendszerbe, bővíthettük a szakembereink képzettségét, illetve az újabb képzett szakemberek bevonásával növelhettük az utánpótláskorú labdarúgóink létszámát.

 

Tevékenységünk, eredményeink

 

Nagyon jó az együttműködésünk a településen található általános iskolával, amely intézménybe több környező településről járnak a tanulók, akiknek edzéseket is tartunk. Figyeljük a tehetségesebb gyerekeket és próbáljuk az egyesületünkbe, az életkoruknak megfelelő korosztályhoz irányítani őket, ahol a játékos képzésre helyezzük a hangsúlyt.

Előkészítő korosztályainknak a füves pályánkon és a helyi sportcsarnokban folyamatosan szervezünk tornákat, kiválasztókat, ami alapján újabb tehetségeket próbálunk megnyerni a sportnak, a labdarúgásnak. Ebben az évben, 2015. február 21-én már rendeztünk egy felkészülési teremtornát, amelyen két korosztályban (U9 és U11), öt csapat részvételével több, mint 80 gyermek sportolhatott, 2015. júniusban pedig az U21-es korosztálynak két hétvégén (21-én és 27-én) 4 csapat, 55 fő részvételével, az U12-13 korosztálynak pedig egy alkalommal, 3 egyesület 5 csapata részére - az ünnepélyes pálya-avatóval egybekötve - rendeztünk focitornát. A résztvevő csapatok valamennyi alkalommal emléklap, oklevél, serleg díjazásban részesültek és az egyénileg legjobbaknak különdíjakat is felajánlottunk. A júniusi U21-es, valamint az U12/13-as tornák résztvevő csapatainak étkezést is biztosítottunk, valamint italt is üdítő, illetve ásványvíz formájában. Ősszel, október 26-án, az ikervári focipályán U7-U9 korosztályban, több mint 70 gyermek részvételével Bozsik-fesztivált rendeztünk. Tornáinkra nem csak a sárvári járásból (körzetből) jönnek a csapatok, a rendezvényekre a játékosok szüleikkel, családtagjaikkal érkeznek, így annak sportbéli értékén túl, a sportágban a személyes kapcsolatok kialakítását, a települések közötti sportbarátságokat is ápolhatjuk. A tornák szervezésébe a gyerekek szüleit, hozzátartozóit is bevonjuk, így akár az egész család a pályán, a labdarúgással tölti az idejét és rengeteg közösségi élménnyel gyarapodnak. Egy-egy ilyen tornán akár több száz ember is részt vesz alkalmanként, ezáltal kapcsolódik a sportághoz.

 

Az előző évi TAO támogatásnak is köszönhetően az utánpótlásunk az U7 korosztállyal bővült, így jelenleg előkészítő korosztályban U7-U9-U11-U13-as csapataink vannak. Ők a Bozsik programban, és meghívásos tornákon szerepelnek.

 

Komoly feladatot vállalt az egyesület idén ősszel, amikor az egyesület történetében először, a megyei U14 korosztályos bajnokságba is neveztünk csapatot.

 

A megyei II.o. Sárvári csoportjában szerepel a felnőtt csapatunk, és az U19-es utánpótlás csapatunk is ebben a bajnokságban versenyez. Ez a két korosztály az, amit kötelező vállalni a bajnokságban történő részvételhez, az összes többi UP korosztályt önként vállaltuk.

Az őszi idény végén a felnőtt csapatunk a negyedik, az U19 pedig a hatodik helyen áll a bajnokságban. Mindkét csapatban a helyi játékosok vannak többségben.

 

Céljaink, terveink

 

Alapvető célkitűzésünk a településen és a vonzáskörzetünkben élők hasznos, strukturált szabadidő eltöltését elősegítő, az amatőr sportolást, a labdarúgást népszerűsítő tevékenység, a tömegbázis szélesítése, és a minőségi utánpótlás-nevelés.

A sportoló fiataloknak mintát szeretnénk nyújtani a szabadidő hasznos, strukturált eltöltéséhez. A fiatal játékosok egyre nagyobb számban történő integrálásának a hatására egyre több szülő, régi játékos  és  hozzátartozóik, illetve szurkolók kapcsolódnak újra a futballhoz, egyre többen fordulnak meg a pályáinkon és  vesznek részt a különböző sportprogramokon. Az utánpótlásunk bázisa növekedhet, egyre több tehetséges játékost találhatunk, egyre több szülő jön edzőinkhez érdeklődve gyermeke fejlődése iránt. A rendszeres, magasabb színvonalú edzések, sport- és családi programok hatására sokkal egészségesebb generáció nőhet fel, hasznosabban tölthetik el a szabadidejüket és a hátrányosabb helyzetű tehetségek is nagyobb számban juthatnak majd el akár magasabb szintű klubokba. (Az ikervári gyermekvédelmi intézmény gondozottjai közül is több igazolt játékosunk van) A program hatására, szándékunk szerint 2-5 éven belül egy erős Vas megyei utánpótlásbázis alakulhat ki, ahova reményeink szerint újra tömegesen fognak kapcsolódni a szurkolók, családtagok, támogatók, szponzorok. Ennek feltétele az is, hogy minden évben megfelelő számú olyan támogatót találjunk, akik társasági adójuk bizonyos részével, vagy egyéb szponzori támogatással hozzá tudnak járulni céljaink eléréséhez.

TAO program

 

Ebben az évben is beadtuk a sportfejlesztési tervünket (TAO támogatás feltétele) az MLSZ-hez jóváhagyásra. Pályázatunk sikeres volt, a sportági szakszövetség a teljes programunkat (csaknem 3.4 millió forint összegben) támogatta. A TAO támogatásnak köszönhetően az utánpótlás csapataink utaztatási és magasabb minőségű versenyeztetési költségei megoldódhatnának, ezen kívül az előző évi TAO támogatásból beszerzett és időközben elhasználódó sporteszközöket, sportfelszereléseket pótolnánk, illetve a szándékaink szerint, a növekedő utánpótlás létszámra tekintettel, az egyesületünkhöz csatlakozó új focista palántáknak is tudnánk térítésmentesen sportfelszerelést adni használatra.

A 2015/16- os évadban szeretnénk folytatni az utánpótlásnál elkezdett munkát és szeretnénk magasabb színvonalú képzést biztosítani, amihez elengedhetetlen a TAO pályázatból származó többletbevétel. Elkötelezettségünket bizonyítja az is, hogy külön csapatot indítottunk az U14-es megyei bajnokságban is, ami önmagában is jelentős többlet kiadásokat generál, de próbáljuk fegyelmezett gazdálkodással biztosítani a feltételeket.

Az utánpótlás versenyeztetésének biztosítása és megfelelő képzése már csak azért is elengedhetetlen számunkra, mivel terveinkben szerepel, hogy néhány éven belül a megyei I. osztályban versenyezhessen a felnőtt csapatunk. Az ehhez szükséges személyi –megfelelő számú utánpótlás csapat, szakemberek - feltételek, valamint tárgyi - a labdarúgópálya felújítása, az öntözőrendszer telepítése befejeződött, ugyanakkor az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatában (ISZ) foglaltaknak megfelelő körülmények biztosítása még sok munkával jár - feltételek megteremtése nem kevés munkát és jelentős anyagi ráfordítást igényel az egyesületünktől.

 

A sportfejlesztési programunk (SFP) szervesen kapcsolódik az MLSZ szakszövetségi stratégiájához is, mivel egyesületünk célja a labdarúgás minél szélesebb tömegbázisának kiépítése helyi szinten. Sportszakembereink, edzőink törekednek a folyamatos kapcsolattartásra a helyi oktatási intézményekkel, ahol rendszeresen foglalkozásokat is tartanak, majd a tehetségesebbeket és az elhivatottabbakat, akik a labdarúgást akár versenyszerűen is űznék, az egyesületbe irányítják az életkoruknak megfelelő korosztályhoz.

 

Az előző évi támogatásból (3.5 millió forintot sikerült „összegyűjtenünk”), annak felszerelésre fordított részéből sikerült kialakítani egy egységes klub arculatot, formai megjelenést (utazó melegítők, dzsekik) is az utánpótlás gárdáktól egészen a felnőttekig, így az egyesületünk külső szemlélő általi megítélése is pozitív irányban változott. Ennek részeként elkészült az egyesületünk címere is. Az egyesületnek van már honlapja (ikervarfc.hu) is, ahol igyekszünk folyamatosan aktuális információkkal ellátni az érdeklődőket.

 

A TAO pályázatnak köszönhetően a téli időszakban megemelt óraszámban tudtunk edzéseket és versenyeket tartani a csapatainknak, így biztosítva gördülékeny átmenetet az őszi és a tavaszi versenyszezon között, formában, edzésben tartva őket.

 

A 2015/16. évi pályázatunk az előző évire épül, második alkalommal pályáztunk TAO támogatásra. A pályázatunkban, ebben az évben nem jelöltük a tárgyi eszköz jogcímet, az előző évben, ezen a jogcímen ugyanakkor nem sikerült a teljes SFP program megvalósításához összegyűjteni a megfelelő összeget, az ingatlan beruházás (a mérkőzésre kilátogató közönséget kiszolgáló, vízöblítéses női-férfi WC-k megépítése) elmaradt, amelyre a szükséges TAO összeget szintén az új pályázatra fordítandó támogatással együtt szeretnénk összegyűjteni.

 

A jövőben az összes csapatunkat szeretnénk legalább ugyanazokban a bajnokságokban indítani, mint a 2015/16-os szezonban, sőt, az utánpótlást bővíteni, felnőtt szinten pedig néhány éven belül egy, az MLSZ előírásainak is megfelelő, korszerű létesítménnyel, pályával rendelkező, stabil megyei I. osztályú csapatot létrehozni. Ehhez pedig ugyanúgy utazni kell, termet kell bérelni a téli időszakban, sportruházatra, edzőszerelésekre, labdákra, egyéb sportszerekre lesz szükségünk.

Az edzőinknek a munkájukért, illetve a szükséges képzéseken való részvételhez szeretnénk méltányos juttatást biztosítani a TAO pályázatból, illetve egyéb támogatásból, mivel „önerőből”(önkormányzati támogatás) sajnos nem tudunk megfelelő ellenszolgáltatást biztosítani, márpedig az utánpótlás terén tervezett fejlesztéseket, a felnőtt korosztálynál kitűzött céljainkat csak megfelelően képzett, honorált szakemberekkel érhetjük el. A tornaszervezések is sokba kerülnek, mivel érmeket, kupákat, meleg ételt vagy szendvicseket, frissítőt is szeretnénk adni a résztvevő csapatok játékosainak. Az idei évben is nagy segítség volt klubunknak a TAO pályázat igénybevétele a vonzáskörzetünk futballjának, azon belül különösen az utánpótlásnak a szinten tartásához, magasabb szintre emeléséhez.

 

Ikervár, 2015. november 23.